ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 6
                                               

ಕೆಂಪು ರಾಟವಾಳ

"ಕೆಂಪು ರಾಟವಾಳ", "ಕೆಂಪು ಮುನಿಯ" ಅಥವಾ "ಸ್ಟ್ರಾಬೇರಿ ಪಿ೦ಚ್" ಎಂಬುದು ಈ ಹಕ್ಕಿಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು. ಇದು ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಗಾತ್ರದ ಹಕ್ಕಿಯ ಎಸ್ಟ್ರಿಲ್ಡಿಡೇ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. ಏಷ್ಯಾದ ಉಷ್ಣವಲಯ ಪ್ರದೇಶದ ಕುರುಚಲು, ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಗಂಡು ಹಕ್ಕಿಗಳು ಪಂಜರದಲ ...

                                               

ಕೆಂಬೂತ-ಘನ

ಕೆಂಬೂತ, ಕೆಂಬೂತ, ಕಾಗೆ ಗಾತ್ರದ ಕೋಗಿಲೆ ಗಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿ ಪ್ರಭೇದ. ಕೋಗಿಲೆ ಗಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದರೂ, ಕೋಗಿಲೆಯಂತೆ ಬೇರೆ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಪರಾವಲಂಬಿಯಲ್ಲ. ಏಷ್ಯಾದ ಬಹು ಭಾಗ, ಭಾರತ, ಚೀನಾ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಜಾತಿ, ಪ್ರಜಾತಿಗಳು ಹರಡಿವೆ. ತೋ ...

                                               

ಕೆಮ್ಮೀಸೆ ಪಿಕಳಾರ

ಕೆಮ್ಮೀಸೆ ಪಿಕಳಾರ ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಕಪೋಲದ ಪಿಕಳಾರ ಏಷಿಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅತಿ ಸಾಮನ್ಯವಾದ ಪಿಕಳಾರ ಜಾತಿಯ ಹಕ್ಕಿ. ಇತರ ಪಿಕಳಾರಗಳಂತೆ ಈ ಹಕ್ಕಿಯೂ ಕೂಡ ಹಣ್ಣು, ಮಕರಂದ ಹಾಗು ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಆಹಾರವಾಗಿ ಸೇವಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಹಕ್ಕಿಯನ್ನು ನಗರಗಳ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಮಲೆನಾಡಿನ ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯಗಳಲ್ಲ ...

                                               

ಕೊಂಬಿನ ಗೂಬೆ

ಇದು ಸ್ಟ್ರಿಗಿಫಾರ್ಮಿಸ್ ಗಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಸ್ಟ್ರಿಗಿಡೇ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ಹೆಸರು ಬುಬೋ ಬುಬೋ ಎಂದಾಗಿದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಶಶೋಲೂಕ ಎಂದು ಹೆಸರಿದೆ.ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಕೆಬಿತ ಗುಮ್ಮೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

                                               

ಕೋಗಿಲೆ

ಕೋಗಿಲೆ ಕುಕುಲಿಡೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ. ಕೋಗಿಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಗೆಯ ಗೂಡಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುತ್ತದೆ. ಅದು ಬೆಳೆದಂತೆ ತನ್ನ ಕಂಠದಿಂದ ಹಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ಕಾಗೆಗೆ ತಿಳಿದು ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಗೂಡಿನಿಂದ ಹೊರ ತಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೋಗಿಲೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ತೆಳ ...

                                               

ಗರುಡ (ಹಕ್ಕಿ)

ಗರುಡ ಹಕ್ಕಿ ಫಾಲ್ಕನಿ ಫಾರ್ಮೀಸ್ ಗಣದ ಆಕ್ಸಿಪಿಟ್ರಿಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಬ್ಯೂಟಿಯಾನಿನೀ ಉಪಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿ. ಹದ್ದು, ಗಿಡುಗ, ಡೇಗೆ, ರಣಹದ್ದು, ಗೂಬೆ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಸಂಬಂಧಿ. ಹ್ಯಾಲಿಯಾಸ್ಟರ್ ಇಂಡಸ್ ಇದರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕನಾಮ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ಕೈಟ್ ಎಂಬುದು ಇಂಗ್ಲಿಷಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆಯಲ ...

                                               

ಗಲ್

ಗಲ್ ಕರ್ಯಾಡ್ರಿಯಿಫಾರ್ಮೀಸ್ ಗಣದ ಲ್ಯಾರಿಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಹಲವಾರು ಜಾತಿಯ ಸಾಗರವಾಸಿ ಹಕ್ಕಿಗಳಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೆಸರು. ಸುಮಾರು 40 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಗೆಯ ಗಲ್ ಹಕ್ಕಿಗಳಿವೆ. ಟರ್ನ್ ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧಿಗಳಿವು. ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇರು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ ವಲಯಗ ...

                                               

ಗಿಡುಗ

ಫಾಲ್ಕನಿಫಾರ್ಮೀಸ್ ಗಣದ ಫಾಲ್ಕನಿಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಒಂದು ಹಿಂಸ್ರಪಕ್ಷಿ. ಡೇಗೆ ಇದರ ಪರ್ಯಾಯ ನಾಮ. ಹದ್ದು, ರಣಹದ್ದು, ಗರುಡ, ಆಸ್ಪ್ರೆ ಮುಂತಾದ ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಬಲು ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧಿ. ಕ್ಯಾರಕ್ಯಾರ, ಫಾಲ್ಕೊ, ಮೈಕ್ರೊಹೀರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಂತಾದ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪ್ರಭೇದಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಗಿಡುಗ ಎಂಬ ಹೆಸರೇ ಅ ...

                                               

ಗಿನಿ ಕೋಳಿ

ಗಿನಿ ಕೋಳಿ ಗ್ಯಾಲಿಫಾರ್ಮೀಸ್ ಗಣದ ನ್ಯೂಮಿಡಿಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಹಕ್ಕಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5 ಜಾತಿಗಳೂ 7 ಪ್ರಭೇದಗಳೂ ಇವೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೋಳಿಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಸಂಬಂಧಿಗಳು. ಆಫ್ರಿಕ, ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ಇಂಡೀಸಿನ ಕೆಲವು ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬಗೆಗಳನ್ನು ಕೋಳಿಗಳಂತೆ ...

                                               

ಗೀಜಗ

ಗೀಜಗ ಹಕ್ಕಿ ಪ್ಲಾಸಿಡೇ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ. ನೇಯ್ಗೆ ಹಕ್ಕಿ ಎಂಬ ಪರ್ಯಾಯನಾಮದಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ. ಪ್ಲೋಸಿಯಸ್ ಜಾತಿಗೆ ಈ ಹಕ್ಕಿಯು ಸೇರಿದೆ. ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಹಿಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳು, ಕೃಷಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಪೊದೆಗಳು ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ...

                                               

ಗುಳುಮುಳುಕ

ಗುಳುಮುಳುಕ ಹಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ "ಪಂಜುಲ" ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.ಇದು ಪಾರಿವಾಳಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದು,ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಹಕ್ಕಿ.ಜಲಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತದೆ.ಜಲ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ತೇಲುವ ಗೂಡನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತದೆ.ಯುರೋಪ್, ಏಷಿಯಾ ಹಾಗೂ ಆಪ್ರಿಕಾ ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವುದು. Little ...

                                               

ಗೂಬೆ

ಗೂಬೆಗಳು ೨೦೦ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಹಿಂಸ್ರಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಜಾತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಟ್ರಿಜಿಫೋರ್ಮೀಸ್ ಗಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪು. ಬಹುತೇಕ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಒಂಟಿ ಹಾಗು ಇರುಳಿನ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಅಪವಾದಗಳಿವೆ ಉದಾ. ಉತ್ತರ ಗಿಡುಗ ಗೂಬೆ. ಗೂಬೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಸಸ್ತನಿಗಳು, ಕೀಟಗಳು, ಮತ ...

                                               

ಚಂದ್ರಮುಕುಟ

ಚಂದ್ರಮುಕುಟವನ್ನು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಪು ಅಥವಾ ಹೂಪೋ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಉಪುಪಿಡೆ ಕುಟುಂಬದ ಏಕೈಕ ಉಪಲಬ್ಧ ಪ್ರಭೇಧ. ಇದರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಾಮ Upupa epops. ಈ ಪ್ರಭೇದದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂಭತ್ತು ಉಪಪ್ರಭೆದಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವು ಆಫ್ರಿಕಾ, ಯುರೋಪ್ ಹಾಗೂ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ...

                                               

ಚಕ್ರವಾಕ

ಚಕ್ರವಾಕ ಪಕ್ಷಿಯು ಅನಾಟಿಡಿ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣದ ಜಲಪಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಉದ್ದ ೫೮ ರಿಂದ ೭೦ ಸೆ.ಮೀ. ಮತ್ತು ರೆಕ್ಕೆಯಗಲ ೧೧೦ರಿಂದ ೧೩೫ ಸೆ.ಮೀ. ಇರುತ್ತದೆ. ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಇದು ಕಿತ್ತಳೆ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಗರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ತಲೆ ತಿಳಿ ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಲ ಮತ್ತು ...

                                               

ಚಾತಕ

ಚಾತಕ ಪಕ್ಷಿ ಯು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಕೋಗಿಲೆ ಗಣದ ಸದಸ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಆಫ಼್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾಗಶಃ ವಲಸೆಗಾರವಾಗಿದ್ದು ಇದರ ಆಗಮನದ ಸಮಯದ ಕಾರಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ ಮುನ್ಸೂಚಕ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೊಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ, ಬಾಯಾರಿಕೆ ತಣಿಸಲು ಮಳ ...

                                               

ಚಿಟ್ಟು ಮಡಿವಾಳ

ಚಿಟ್ಟು ಮಡಿವಾಳ. ಮಡಿವಾಳ ಹಕ್ಕಿಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದಾದ ಈ ಹಕ್ಕಿಯು Muscicapidae ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. ಇದರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು Saxicolodes fulicatus.

                                               

ತುರಾಯಿ ಪನ್ನಗಾರಿ

ಕ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಸರ್ಪೆಂಟ್ ಈಗಲ್‌ಗಳು ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿರುವ, ಬೇಟೆಯಾಡಿ ಬದುಕುವ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಪಕ್ಷಿಗಳಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳ ವಿಧವಿಧವಾದ ನಮೂನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯವಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಜಾತಿಯ ಗಿಡುಗಗಳನ್ನು ಉಪಪ್ರಬೇಧಗಳಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ ...

                                               

ದೊಡ್ಡ ದಾಸಮಂಗಟ್ಟೆ

ಗ್ರೇಟ್ ಹಾರ್ನ್ ಬಿಲ್, ಇದನ್ನು ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಾರ್ನ್ ಬಿಲ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೇಟ್ ಪೈಡ್ ಹಾರ್ನ್ ಬಿಲ್ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ"ಮಂಗಟ್ಟೆ"ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಾರ್ನ್ ಬಿಲ್ ಕುಟುಂಬದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಪೈಕಿ ಇದು ಒಂದಾಗಿದೆ. ಗ್ರೇಟ್ ಹಾರ್ನ್ ಬಿಲ್, ಭಾರತ, ಮಲಯ್ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪ ಮತ್ತು ...

                                               

ನವರಂಗ

ನವರಂಗ ಇದು Pittidae ಕುಟುಂಬದ ಪಕ್ಷಿ. ಇದರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು Pitta brachyura. ಹಿಮಾಲಯ ಮೂಲದ ಈ ಪಕ್ಷಿಯು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕದ ಕಾಡುಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ.

                                               

ನೀಲಪಕ್ಷ

ನೀಲಪಕ್ಷ ಬಾತುಕೋಳಿಯಂತಹ ಪಕ್ಷಿ. ಸಾಕು ಬಾತಿನ ಗಾತ್ರವಿರುತ್ತದೆ.ಇದು ಯುರೋಪಿನ ಪಕ್ಷಿಯಾದರೂ ಅಲೆಮಾರಿ ಪಕ್ಷಿಯಾದುದರಿಂದ ಏಷಿಯಾ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.

                                               

ಪಿಕಳಾರ

ಪಿಕಳಾರ: ಮೈನಾಕ್ಕಿಂತ ಕೊಂಚ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಗುಬ್ಬಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಈ ಹಕ್ಕಿ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಕಂಡುಬರುವ ಒಂದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಹಕ್ಕಿ. ಇವುಗಳನ್ನು ದಟ್ಟ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ, ಪೇಟೆಯ ಉದ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ, ಮನೆಯ ಹೂದೋಟ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೋಡಬಹುದು. ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳು ಹೇಗೊ ಹಾಗೆ ವಿಪ ...

                                               

ಪುರುಲೆ ಹಕ್ಕಿ

ಪುರುಲೆ ಹಕ್ಕಿ ಹಾರಾಡುವ ಹಕ್ಕಿ. ಇದೊಂದು ಭಾರತ ಉಪಖಂಡದ ನಿವಾಸಿ. ಒಣ ಮತ್ತು ಕುರುಚಲು ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಬಂಡೆಗಳಿರುವ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಕೋಳಿಯ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಹಕ್ಕಿಯಿದು. ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಹಕ್ಕಿಗಳ ದೇಹ ಬೇರೆಬೇರೆ ರೀತಿಯಿದೆ. ಗಂಡಿಗೆ ಮಾಸಲು ಬಿಳಿಯ ಮೇಲೆ ಕಪ ...

                                               

ಬಣ್ಣದ ಚಿಟ್ಟುಕೋಳಿ

ಬಣ್ಣದ ಚಿಟ್ಟುಕೋಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಟ್ಟ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಗಳುಳ್ಳ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತದ ಪರ್ಯಾಯದ್ವೀಪದಲ್ಲಿನ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕುರುಚಲು ಫೆಸೆಂಟ್ ಕುಟುಂಬದ ಪಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಗಂಡು ಹಕ್ಕಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಗಾಢ ಬಣ್ಣದ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಹಾಗು ಹೆ ...

                                               

ಬಾತುಕೋಳಿ

ಬಾತುಕೋಳಿ ಹಂಸಗಳು ಹಾಗು ಹೆಬ್ಬಾತುಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ, ಪಕ್ಷಿಗಳ ಅನಾಟಿಡೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು. ಬಾತುಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಅನಾಟಿಡೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಉಪಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ; ಅವು ಏಕಜೈವಿಕಕುಲದ ಗುಂಪಿನ ಬದಲಾಗಿ ರೂಪ ವರ್ಗೀಕರಣ ವರ್ಗವನ ...

                                               

ಬಾಯ್ಕಳಕ ಹಕ್ಕಿ

ಬಾಯ್ಕಳಕ ಹಕ್ಕಿ ಭಾರತೀಯ ಉಪಖಂಡದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕೊಕ್ಕರೆ ಜಾತಿಯ ಹಕ್ಕಿ. ನೋಡಲು ಅದು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿಗಳಂತಿದೆ. ಅದರ ಕಡ್ಡಿ ಕಡ್ಡಿ ಕಾಲ ಕೆಳಗಿನ ನೀರು ಸರಸರನೇ ಸರಿದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ, ಸೆಕೆಂಡಿನ ನೂರನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ನೀರಿನಾಳದಲ್ಲಿ ಕದಲುವ ಬೇಟೆಯನ್ನು ...

                                               

ಬಿಳಿ ಗರುಡ

ಬ್ರಾಹ್ಮಿನಿ ಕೈಟ್ ಇದನ್ನು ಕೆಂಪು ಬೆನ್ನಿನ ಸಮುದ್ರ ಹದ್ದು ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದೊಂದು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಪಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದು ಆಕ್ಸಿಪಿಟ್ರಿಡೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಇತರ ಪಕ್ಷಿ ರಣಹದ್ದು, ಕಡಲ ಡೆಗೆ, ಹ್ಯಾರಿಸ್‌ ಡೆಗೆ ಮುಂತಾದ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಇವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ...

                                               

ಬೆಳ್ಗಣ್ಣ

ಬೆಳ್ಗಣ್ಣ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು: Zosterops palpebrosus) ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಗಾತ್ರದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹಾಡಿನ-ಹಕ್ಕಿ. ಕಣ್ಣಿನ ಸುತ್ತಲು ಬಿಳಿ ಅಂಚು ಹೊಂದಿರುವ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಇದು ಭಾರತ-ಉಪಖಂಡ, ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಕುರಚಲು ಕಾಡು ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಾರಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾದ ಹ ...

                                               

ಭಾರತೀಯ ಬೂದು ಮಂಗಟ್ಟೆ

ಭಾರತೀಯ ಬೂದು ಮಂಗಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಭಾರತೀಯ ಬೂದು ಹಾರ್ನ್‌ಬಿಲ್‌‌ ಪಕ್ಷಿಯು ಭಾರತೀಯ ಉಪಖಂಡದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಮಂಗಟ್ಟೆ ಪಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಇವು ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ವೃಕ್ಷನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಜೋಡಿಗಳಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ದೇಹದಾದ್ಯಂತ ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಗರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವಲ್ಲದೆ ನಸು ...

                                               

ಭೀಮರಾಜ

ದೊಡ್ಡ ರ್ರ್ಯಾಕೆಟ್‌-ಬಾಲದ ಡ್ರೊಂಗೋ ಪಕ್ಷಿ, ಡಿಕ್ರುರಸ್‌ ಪ್ಯಾರಾಡೈಸಿಯಸ್ ‌ ಎಂಬ ಪಕ್ಷಿಯು ತುದಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದಂತಹ ಅಡ್ಡೆಳೆಗಳ ಹೆಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಉದ್ದವಾದ ಬಾಲದ ಹೊರಗಿನ ಪುಕ್ಕ/ಗರಿಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಏಷ್ಯಾದ ಪಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಕೂಡಾ ಡಿಕ್ರುರಿಡೇ ಕುಟು ...

                                               

ಮಟಪಕ್ಷಿ

"ಮಟಪಕ್ಷಿ” ಮಟಪಕ್ಷಿ, ಇದರ ಮೂಲ ವಾಸಸ್ಥಳ ಭಾರತದ ಉಪಖಂಡ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ಏಷ್ಯಾ ದ ಪ್ರದೇಶ. ಮಟಪಕ್ಷಿಯು ಕೊರ್ವಿಡಿಯ ಕುಂಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಹಕ್ಕಿ. ಇದು ಉದ್ದವಾದ ಬಾಲದ ಹಕ್ಕಿ, ಈ ಹಕ್ಕಿಯ ಕೂಗು ಕೇಳಲು ಇಂಪಾಗಿದ್ದು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಹಕ್ಕಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕುರುಚಲು ಕಾಡು, ಪರ್ಣಪಾತಿ ಕಾಡು, ಕೃ ...

                                               

ಮರಕುಟಿಕ

ಮರಕುಟಿಕ ಸುಮಾರು ೨೦೦ ಪ್ರಭೇದಗಳಿದ್ದು ಪ್ರಪಂಚದೆಲ್ಲೆಡೆ ಕಂಡುಬರುವ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಪಕ್ಷಿ.ಮರಗಳ ಕಾಂಡ,ರೆಂಬೆಗಳನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ತೊಗಟೆಗಳ ಒಳಗಿರುವ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳನ್ನು ಭಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ.ಇವುಗಳ ಅಂಗರಚನೆಯೂ ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ. ಉದ್ದನೆಯ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಕೊಕ್ಕು, ಹರಿತವಾದ ಉಗುರುಗಳುಳ್ಳ ಕಾಲುಗಳು,ಮರವನ ...

                                               

ಮಿಂಚುಳ್ಳಿ

ಮಿಂಚುಳ್ಳಿಗಳು ಕೊರಾಸಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ವರ್ಗದಲ್ಲಿನ ಚಿಕ್ಕದಿಂದ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಬಣ್ಣವನ್ನೊಂದಿದ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಒಂದು ಪಂಗಡ. ಅವು ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಕ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಇವುಗಳ ಬಹುತೇಕ ತಳಿಗಳನ್ನು ಪುರಾತನ ಪ್ರಪಂಚ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪಂಗಡವನ್ನು ಒಂಟಿ ಸಂತತಿ, ಆಲ್ಸಿಡ ...

                                               

ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಪಕ್ಷಿ ಲೈರ್

ಗಿಳಿಯೊಂದೇ ಅಲ್ಲ,ಅದರಂತೆ ಸುಮಧುರವಾಗಿ ಕೂಗುವ,ಹಾಡುವ ಅನೇಕ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಜೀವಸಂಕುಲದಲ್ಲಿವೆ.ಮನುಷ್ಯನ ಧ್ವನಿಯನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅನೇಕ ಧ್ವನಿಗಳನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇದೆ. ಅದರ ಹೆಸರು "ಲೈರ್".ಈ ಲೈರ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮೂಲದ್ದು. ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿರುವ ಈ ...

                                               

ಯುರೇಶಿಯನ್ ಟ್ರೀ ಸ್ಪ್ಯಾರೋ

ಪಾಸರ್ ಮೊಂಟಾನಸ್ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಯುರೇಶಿಯನ್ ಟ್ರೀ ಸ್ಪ್ಯಾರೋ ಮರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಸಮೂಹ ದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆಯಲ್ಲದೇ, ಇದರ ತಲೆಯ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಹಿಂಭಾಗ ಕಡು ಕಂದು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ, ಅದರ ಪ್ರತಿಯಾದ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಬಿಳಿ ಕದಪುಗಳಲ್ ...

                                               

ರಣಹದ್ದು

ರಣಹದ್ದು ಒಮ್ಮುಖವಾಗಿ ವಿಕಾಸಗೊಂಡ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೊಳೆತ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಹಿಂಸ್ರಪಕ್ಷಿಗಳ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಹೆಸರು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಹಾಗು ಆಂಡೀಸ್‍ನ ಕಾಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನವೀನ ಜಗತ್ತಿನ ರಣಹದ್ದುಗಳು; ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾದ ಬಯಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಶವವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಿ ...

                                               

ಲಗ್ಗರ್ ಗಿಡುಗ

ಲಗ್ಗರ್ ಗಿಡುಗ ಪಕ್ಷಿಯು ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ೧೦೦೦ಮೀ ಹೆತ್ತರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತದೆ.ಈ ಪಕ್ಷಿಯ ವೈಜ್ನ್ಯಾನಿಕ ಹೆಸರು Falco jugger,ಲಗ್ಗರ್ ಗಿಡುಗವನ್ನು ಆಂಗ್ಲ ಬಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಲಗ್ಗರ್ ಫಾಲ್ಕನ್ ಎಂದು ಕರಿರುತ್ತಾರೆ.ಈ ಪಕ್ಷಿಯು ಒಣ ಕಾಡು, ಕೃಷಿ ಪ್ರದೇಶ,ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಲಗ್ಗರ್ ಗಿಡುಗವನ್ನ ...

                                               

ಸಾರಸ್ ಕೊಕ್ಕರೆ

ಸಾರಸ್ ಕೊಕ್ಕರೆ ಭಾರತೀಯ ಭೂಖ೦ಡ,ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಕೊಕ್ಕರೆ ಸಾರಸ್.ಸ೦ಸ್ಕ್ರತದಲ್ಲಿ ಸಾರಸ ಎ೦ದರೆ ಕೆರೆಯ ಹಕ್ಕಿ ಎ೦ದರ್ಥ ಇದನ್ನು ಸಾರ೦ಸ ಎ೦ದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗ೦ಗಾ ತೀರದಿ೦ದ ಆರ೦ಬಿಸಿ ಗೋದಾವರೀ ತೀರದ ನಡುವಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬ೦ಗಾಳ ಮತ್ತು ಅಸ ...

                                               

ಸುವರ್ಣ ಬೆನ್ನಿನ ಮರಕುಟಿಕ

ಬ್ಲ್ಯಾಕ್-ರಂಪ್ಡ್ ಫ್ಲೇಮ್‌ಬ್ಯಾಕ್‌ ಅಥವಾ ಲೆಸ್ಸರ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಡ್ ವುಡ್‌ಪೆಕ್ಕರ್ ವು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮರಕುಟಿಕವಾಗಿದ್ದು,ಇವು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ತುಂಬಾ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಮರಕುಟಿಕಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಲೊಡಗುಟ್ಟ ...

                                               

ಹಂಸ

ಹಂಸಗಳು ಸಿಗ್ನಸ್ ಪಂಗಡದಲ್ಲಿನ ಅನಾಟಿಡೈ ಕುಟುಂಬದ ಪಕ್ಷಿಗಳು. ಹಂಸಗಳ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಹೆಬ್ಬಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಬಾತುಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಹಂಸಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿಚ್ಛೇದನವಾಗುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೂಡುಕಟ್ಟುವಿಕೆ ವೈಫಲ್ಯದ ನಂತರ, ಮತ್ತು ಸಂಗಾತ ...

                                               

ಹಳದಿ ಕೊಕ್ಕಿನ ಹರಟೆಮಲ್ಲ

ಹಳದಿ ಕೊಕ್ಕಿನ ಹರಟೆಮಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಿಳಿತಲೆಯ ಹರಟೆಮಲ್ಲ ಒಂದು ಪುರಾತನ ಕಾಲದ ಹರಟೆಮಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಮೂಲತಃ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಹಳದಿ ಕೊಕ್ಕಿನ ಹರಟೆಮಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವುದಲ್ಲದೆ ಅಲ್ ...

                                               

ಹಳದಿ-ಕೊರಳಿನ ಪಿಕಳಾರ

ಹಳದಿ ಕೊರಳಿನ ಪಿಕಳಾರ, ಭಾರತ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪದ ಸಾಧಾರಣ ಪಿಕಳಾರಗಳ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಇವು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ. ಇವು ಬೆಟ್ಟ-ಗುಡ್ಡಗಳ ಕುರುಚಲು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ. ಇಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಗರಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಜೆಲ್ಲಿಕಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳ ಸಂತತಿ ...

                                               

ಹಳದಿಗಲ್ಲದ ಕಳ್ಳಿಪೀರ

ಹಳದಿಗಲ್ಲದ ಕಳ್ಳಿಪೀರ ವು ಬೀ-ಈಟರ್ ಕುಟುಂಬ ಮೆರೊಪಿಡೆ ಗೆ ಸೇರಿದ ಹಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಯೂರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತಾನೊತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಉಷ್ಣವಲಯದ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕೆ ಚಳಿಗಾಲದ ವಲಸೆಗಾರ. ಮತ್ತು ವಾಯುವ್ಯ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಂದರ್ ...

                                               

ಹಿಮ ಗೂಬೆ

ಹಿಮ ಗೂಬೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿಳಿಯ ಜಾತಿಯ ಗೂಬೆ. ಹಿಮ ಗೂಬೆಗಳು ಮೂಲತಃ ಏಷ್ಯಾ, ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ದೇಶದಲ್ಲಿವೆ. ಗಂಡು ಗೂಬೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಳಿಯದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಣ್ಣು ಗೂಬೆಯ ಮೈ ಬಣ್ಣವೂ ಬಿಳಿಯದಾಗಿದ್ದು,ಮೈಯಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಹಿಮ ಗೂಬೆ ಮರಿಗಳು ಕಪ್ಪು ಪುಕ್ ...

                                               

ಹೋಟ್ಜೆನ್

ಹೋಟ್ಜೆನ್ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ, ಪಕ್ಷಿ ವರ್ಗದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಸ್ವರೂಪದ ಪಕ್ಷಿ. Opisthocomidae ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಈ ಪಕ್ಷಿಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು Opisthocomus hoazin.

                                               

ಕುದುರೆ ಪಂದ್ಯ

ಪಳಗಿಸಿದ ಓಟ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಸವಾರರ ಸಮೇತ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧ ಪಥದ ಮೇಲೆ ಓಡಿಸುವ ಆಟ ಹಾಗೂ ಇದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಬೆಳೆದುಬಂದಿರುವ ಜೂಜು. ಮನುಷ್ಯ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಪಳಗಿಸಿ ಅದನ್ನೊಂದು ಶೀಘ್ರಗಾಮಿ ವಾಹನವನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗಲೇ, ಎಂದರೆ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ, ಕುದುರೆ ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭವೂ ಆಗಿ ...

                                               

ಅಕ್ಯಾಂತೊಟೆರಿಜಿಯೈ

ಮುಂದಿನ ಈಜುರೆಕ್ಕೆಯ ಕಿರಣಗಳು ಬಿಡುವಾಗಿದ್ದು ಮೊದಲನೆಯದು ಮುಳ್ಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಹೊಂದಿದೆ. ಮೈಮೇಲಿನ ಹುರುಪೆಗಳು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಟೀನಾಯಿಡ್ ರೀತಿಯವು. ಪ್ರೌಢಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನನಾಳಕ್ಕೂ ಗಾಳಿ"ಯ ಕೋಶಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊಂಟದ ಈಜುರೆಕ್ಕೆಗಳು ಮುಂದೆ ಸರಿದು ಎದೆಯ, ಕೊರಳಿನ ಅಥವಾ ಕೆಳದವಡೆಯ ತಳದಲ ...

                                               

ಅಕ್ಯಾಂಥೋಡಿಯೈ

ಅಕ್ಯಾಂಥೋಡಿಯೈ - ಪೇಲಿಯೊಜೋಯಿಕ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ದ, ಈಗ ಗತವಂಶಿಗಳಾಗಿರುವ ಮೀನುಗಳ ಒಂದು ವರ್ಗ. ನಿಜವಾದ ದವಡೆಗಳುಳ್ಳ ಸರಳರಚನೆಯ ಕಶೇರುಕಗಳಲ್ಲಿ ಇವೇ ಅತಿ ಪ್ರಾಚೀನವಾದುವು. ಇವು ಸೈಲೂರಿಯನ್ ಯುಗದ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಪರ್ಮಿಯನ್ ಯುಗದ ಪಶ್ಚಿಮಾರ್ಧದವರೆಗೂ ಬದುಕಿದ್ದುವು. ಅನಂತರ ಕಣ್ಮ ...

                                               

ಅನಬಾಸ್

ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಪರ್ಚ್, ಬಂಗಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಯ್ ಮತ್ತು ಕೋರ್ವು, ಮಲಯಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಊಂಡಿಕೊಲ್ಲಿ, ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಸೆನ್ನಾಲ್ ಮತ್ತು ಪನೈ ಏರಿಕ್ಕೊಡಯ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

                                               

ಅರಮೀನು

ಅರಮೀನು: ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವ ಮಾನೊಕಾಂತಸ್ ಜಾತಿಯ ಮೀನುಗಳಿಗಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು. ಇದೇ ಕುಟುಂಬದ ಬಾಲಿಸ್ಟಸ್ ಜಾತಿಯ ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಟ್ರಿಗರ್ ಮೀನುಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉಷ್ಣ ಮತ್ತು ಉಪೋಷ್ಣ ಸಮುದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್, ಪೆಸಿಫಿಕ್, ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಭಾಗಗ ...

                                               

ಅಳಿಲು ಮೀನು

ಅಳಿಲು ಮೀನು ಹವಳದ ಗುಡ್ಡಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಸಮುದ್ರದ ಮೀನು. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಸಾರ್ಗೋಸೆಂಟ್ರಾನ್ ಈ ಮೀನುಗಳ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಹೊಳಪಾದ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಗಳ ಉದ್ದವಾದ ಪಟ್ಟೆಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾಣಬರುತ್ತವೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 18 ಸೆಂ.ಮೀ ಉದ್ದ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಹೋಲೋಸೆಂಟ್ರಿಡೇ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ...