ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 86
                                               

ಕಿಣ್ವನ

ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೆಳಹಂತದ ಜೀವಿಗಳು ತಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾಗುವ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಆವಿರುವ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಜರಗುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೇ ಕಿಣ್ವನ. ಕಿಣ್ವನ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಕಂಡು ಹಿಡಿದವರು ಲೂಯಿಸ್ ಪಾಶ್ಚರ್. ವಿಕಾಸದ ಮೇಲಿನ ಹಂತಗಳನ್ನು ತಲುಪ ...

                                               

ಸಸ್ಯ ಹಾರಿಗಳು

ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು ಒಂದು ಶಾಖಾಹಾರಿ ಅಂಗರಚನಾ ಮತ್ತು ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಸಸ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ತಿನ್ನುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಎಲೆಗಳು, ತನ್ನ ಆಹಾರದ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು ಸಸ್ಯ ಆಹಾರವನ್ನು ರುಬ್ಬುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಕೊಂಡಿದೆ. ಕುದುರೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಸ ...

                                               

ಗಿಣ್ಣು

ಗಿಣ್ಣು ವಿಶಾಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳ ಸುವಾಸನೆಗಳು ಹಾಗೂ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುವ ಹಾಲಿನಿಂದ ಪಡೆದ ಆಹಾರ, ಮತ್ತು ಇದು ಹಾಲಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೇಸೀನ್‍ನ ಘನೀಕರಣದಿಂದ ರೂಪಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಸುಗಳು, ಎಮ್ಮೆ, ಆಡು ಅಥವಾ ಕುರಿಯ ಹಾಲಿನಿಂದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಉ ...

                                               

ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿ

ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾತೆ ಮೇರಿಯವರು,ಭಕ್ತರ ಮನದಲ್ಲಿ,ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳವನ್ನುಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತರ ನಂತರ ಮಾತೆ ಮೇರಿಯವರು ಧರ್ಮಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತಾರೆ.ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ದೇವಮಾತೆಯನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ,ಕಾನಾಊರಿನ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ,ಯೇಸು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಮಡಿಯುವಾಗ,ಮತ್ ...

                                               

ಕುಂತಿ

ಕುಂತಿ ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಒಂದು ಪಾತ್ರ. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಿನಾಪುರದ ಪಾಂಡು ಮಹಾರಾಜನ ಪತ್ನಿ. ವಿವಾಹ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಈಕೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಕರ್ಣನನ್ನು ಪಡೆದಳು. ಈಕೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ, ಭೀಮ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನರ ತಾಯಿ. ಈಕೆಯ ಕಥೆಯು ಭಾಗವತ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತದೆ. ಅವಳು ನಕುಲಾ ಮತ್ತು ಸಹದೇವ ...

                                               

ಜನಮೇಜಯ

ಜನಮೇಜಯನು ಮಹಾಭಾರತದ ಕತೆಯಲ್ಲಿ ಕುರು ವಂಶದ ರಾಜ, ಪರೀಕ್ಷಿತರಾಜನ ಮಗನು; ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜನು ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಮಗ, ಅರ್ಜುನನ ವೊಮ್ಮಗ. ವ್ಯಾಸಮಹರ್ಷಿಗಳ ಶಿಷ್ಯರಾದ ವೈಶಂಪಾಯನರು ಹೇಳಿದ ಮಹಾಭಾರತದ ಕತೆಯ ಕೇಳುಗನು ಇವನು. ತಕ್ಷಕನೆಂಬ ನಾಗನಿಂದ ತನ್ನ ತಂದೆ ಪರೀಕ್ಷಿತನು ಸತ್ತದ್ದರಿಂದ ಇವನು ನಾಗವಂಶವನ್ನೆಲ್ಲ ...

                                               

ಸುಭದ್ರ

ಸುಭದ್ರ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಭದ್ರ ವಸುದೇವನ ಮಗಳು. ವಸುದೇವನು ಕಂಸನ ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ ರೋಹಿಣಿದೇವಿಯಿಂದ ಜನಿಸಿದವಳು. ಆದುದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಬಲರಾಮರ ತಂಗಿ. ಇವಳು ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದವಳು. ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ತಾಯಿ. ಸುಭದ್ರಾ ಮದುವೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಂದಾಗ, ಬಲರಾಮ ತನ್ನ ನೆಚ್ಚಿ ...

                                               

ಉತ್ತರೆ (ಮಹಾಭಾರತ)

ಉತ್ತರಾ: ಉತ್ತರಾ ವಿರಾಟರಾಜನ ಮಗಳು. ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಹೆಂಡತಿ. ಉತ್ತರಕುಮಾರನ ತಂಗಿ. ಅರ್ಜುನ ಸುಭದ್ರೆಯರ ಸೊಸೆ. ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ರಾಜನ ತಾಯಿ. ತ್ರಿಗರ್ತರು ವಿರಾಟರಾಜನ ಗೋವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಬಂದ ಕೌರವ ಸೇನೆಯನ್ನು ಬೃಹನ್ನಳೆಯ ವೇಷದಲ್ಲಿದ್ದ ಅರ್ಜುನ ಎದುರಿಸಿದ. ಸಂತೋಷಗೊಂಡ ವಿರಾಟರಾಜ ...

                                               

ವಿಚಿತ್ರವೀರ್ಯ

ವಿಚಿತ್ರವೀರ್ಯ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಂತನು ಮತ್ತು ಸತ್ಯವತಿಯ ಮಗ.ಇವನ ಅಣ್ಣ ಚಿತ್ರಾಂಗದ ಶಂತನುವಿನ ನಂತರ ಹಸ್ತಿನಾಪುರದ ಪಟ್ಟವೇರಿದ.ಚಿತ್ರಾಂಗದ ಸಂತಾನವಿಲ್ಲದೆ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದುದರಿಂದ ಅವನ ತಮ್ಮನಾದ ವಿಚಿತ್ರವೀರ್ಯ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನೇರಿದ.ಇವನು ಪಟ್ಟವೇರಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬಾಲಕನಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ಸತ್ಯವತಿಯ ಇನ ...

                                               

ದೇವಕಿ

ಉಗ್ರಸೇನ ಮಥುರೆಯ ರಾಜ್ಯದ ಸೇನಾಪತಿಯಾಗಿದ್ದ. ಮಥುರೆಯ ಮಹರಾಜನು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನಾಗಿ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವನ ಮಗನಾದ ವಸುದೇವನನ್ನು ಉಗ್ರಸೇನನ ಸುಪ್ರರ್ದಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಉಗ್ರಸೇನನಿಗೆ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ಉಗ್ರಸೇನ ದೇವಕಿಯನ್ನು ವಸುದೇವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.

                                               

ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ

ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗುರು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ಮಗ. ಇವನು ೭ ಚಿರಂಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಪಾಂಡವರು ತನ್ನ ತಂದೆ ದ್ರೋಣರನ್ನು ಕೊಂದರೆಂದು ತಿಳಿದು ಪಾಂಡವರನ್ನೇ ಕೊಲ್ಲುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೊರಟು ಉಪ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾನೆ.ಇವನ ತಾಯಿ ಕೃಪಿ. ಹಾಲಿಗೆ ಬದಲು ಹಿಟ್ಟಿನ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದ. ಹುಟ ...

                                               

ರಾಧೆ

ರಾಧಿಕಾ, ರಾಧಾರಾಣಿ ಮತ್ತು ರಾಧಿಕಾ ರಾಣಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ರಾಧೆ ಯನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೃಷ್ಣನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ರಾಧೆಯನ್ನು ಮೂಲ ದೇವತೆ ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿ ಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಇಂದಿನ ವಲ್ಲಭ ಹಾಗೂ ಗೌಡೀಯ ವೈಷ್ಣವ ಪಂಥಗಳ ದೇವತಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿ ...

                                               

ಕರ್ಣ

ಕರ್ಣ ಮಹಾಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ. ಈತ ಕುಂತಿಯ ಮೊದಲ ಪುತ್ರ ಮತ್ತು ದುರ್ಯೋಧನನ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರ. ಇವನ ತಂದೆ ಸೂರ್ಯದೇವ. ಇವನನ್ನು ರಾಧೇಯನೆಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವನು ಅಂಗ ದೇಶದ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಕರ್ಣನನ್ನು ದಾನ ವೀರ ಶೂರ ಕರ್ಣ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

                                               

ಜೋಗುಳ

ಜೋಗುಳ ಮಗುವನ್ನು ತೊಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸಿ ಜೋ ಜೋ ಎಂಬ ಪಲ್ಲವಿಯೊಡನೆ ತೂಗುತ್ತಾ ಹಾಡುವ ಹಾಡು. ಜನಪದರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಡವಳಿಕೆ ಜೀವನ ಕ್ರಮಗಳು ಅವರ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಲಗಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆ ಭಾವನಾ ತ್ಮಕವಾದುದು, ನವಿರಾದುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಮಗುವಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ವರೂಪದ್ದು. ತಾಯಿ ...

                                               

ಹದಿಹರೆಯ

ಹದಿಹರೆಯ ಎನ್ನುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವಯಸ್ಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ಹದಿಹರೆಯದ ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಅಥವಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮೊದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಅರಿವಿನ ಬೆಳ ...

                                               

ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ

ಮಸಾಲಾ ದೋಸಾ ಅಥವಾ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಆಹಾರ. ದೋಸೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮತ್ತು ಇದರ ಉಗಮವು ಮಂಗಳೂರಿನ ತುಳುವರಿಂದ ಆಯಿತು. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಉಡುಪಿ ಹೋಟೆಲ್ ನವರು ಇದನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ಅಕ್ಕಿ, ಮಸೂರ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಮೆಂತ್ಯ, ಕರಿಬೇವುಗಳಿಂದ ತಯಾರಿ ...

                                               

ತುಳುನಾಡಿನ ತಿನಸುಗಳು

ಮಂಗಳೂರು ತಿನಿಸು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಲವಾರು ಪಾಕಪದ್ಧತಿಗಳು ಪ್ರದೇಶದ ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯಗಳ ಅನನ್ಯ ಜೊತೆಗೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ತಿನಿಸು ಪ್ರಭಾವಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಮಾಹಿತಿ ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿನ ಮೇಲೋಗರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದಾರ್ಥ. ಮಂಗಳೂರು ಫಿಶ್ ಕರಿ ಕರ್ನಾ ...

                                               

ಉತ್ತಪ್ಪಮ್

ದೋಸೆ ಯಂತಿರುವ ಉತ್ತಪ್ಪಮ್, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ದ ಒಂದು ರೀತಿಯ ತಿಂಡಿಯಾಗಿದೆ. ಅಡುಗೆಗೆ ಹಾಕುವ ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ದಪ್ಪದಪ್ಪವಾಗಿಯೂ, ಗರಿ ಗರಿಯಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ನಯವಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ.

                                               

ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ

ಅಡಿಗೆ ಸೋಡವು ದೋಸೆ, ಇಡ್ಲಿ, ಬೋಂಡ ಮುಂತಾದುವುಗಳಿಗೆ ಹಾಕುವ ಸೋಡಿಯಮ್ ಬೈಕಾರ್ಬೊನೇಟ್. ಬಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಭಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಇಂಗಾಲಾಮ್ಲವು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಉಬ್ಬಿಸಿ ಮೃದುವಾಗುವಂತೆ ಗರಿಗರಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕ್ಷಾರ ಗುಣವುಳ್ಳದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೇಕ್ ಬಿಸ್ಕತ್ ಮುಂತಾದುವನ್ನು ಉ ...

                                               

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಭವನ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಭವನ, ಇದೊಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗಾಂಧೀ ಬಜಾರ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ, ೩೦ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹಳೆಯದಾದ,ಆದರೆ ಅಂದಿನಿಂದಲೂ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹಾಗೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯ ಉಡುಪಿ ಖಾದ್ಯಮಂದಿರ.ಇದೊಂದು ಸಸ್ಯಹಾರಿ ಖಾದ್ಯಮಂದಿರ.ಇದು ಶುರುವಾದಾಗ ಕೇವಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾ ...

                                               

ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್

ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಎಂಬುದು ಸಾಧಾರಣ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. n ಎಂಬ ಒಂದು ಋಣಾತ್ಮಕವಲ್ಲದ ಪೂರ್ಣಸಂಖ್ಯೆಯ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಥವಾ n! ಹೀಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತ್ತೇವೆ. n! = n × n − 1 × n − 2 × 2 ⋯ 2 × 1. {\displaystyle n!=n\times n-1\times n-2\times 2\cdots 2\times ...

                                               

ಟಿಫ಼ಿನ್

ಟಿಫ಼ಿನ್ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಭೋಜನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಭಾರತೀಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಬ್ದವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಡುಹಗಲಿನ ಊಟ, ಅಥವಾ ಭಾರತೀಯ ಉಪಖಂಡದ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಊಟದ ನಡುವಿನ ಲಘು ಆಹಾರ, ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಗುರವಾದ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರವನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಢಿಯಾ ...

                                               

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಪುರಂ ಸರ್ಕಲ್

ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವೃತ್ತ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಲಕ್ಷ್ಮೀವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಸ್ವಾಮಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ದೇಗುಲವಿರುವುದು ಇಲ್ಲೇ. ಇಲ್ಲಿನ ಆಂಜನೇಯ ವಾಲ್ಮೀಕಾಶ್ರಮ, ದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ, ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹರಿಕಥಾ ವಿದ್ವಾನ್ ರವರುಗಳಿಂದ ಹರಿಕಥಾ ಶ್ರವಣವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಬದಿಯಲ್ಲಿ ವ ...

                                               

ರವೆ ಬೋಂಡ

ರವೆ ಬೋಂಡ ಒಂದು ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಕರಿದ ತಿಂಡಿ. ತಯಾರಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗಿದ್ದು, ತಿನ್ನಲು ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಜನಪ್ರಿಯ ಕುರುಕುಲು ತಿಂಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಇರುವ ಹಲವಾರು ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ರವೆ ಬೋಂಡವನ್ನು ಚಟ್ನಿ ಅಥವಾ ಸಾಸ್ನೊಂದಿಗೆ ತ ...

                                               

ದಾಸರಾಟ

ದಾಸ ರೆನ್ನುವ ಜನಾಂಗ ಆಡುವ ಬಯಲಾಟದ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ.ದಾಸರು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾ,ಜಾತ್ರೆ ಉತ್ಸವಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ,ಸರಿಯಾದ ಆಶ್ರಯ ಸಿಗುವಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಕಲೆಯನ್ನು ಪ್ರರ್ದಶಿಸುತ್ತಾರೆ.ಇವರ ಆಟಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನುಳ್ಳವು. ಇವರು ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಅಥವಾ ಸಮೀಪದ ಯಾವುದ ...

                                               

ಮನೆ ಸೇವಕ

ಮನೆ ಸೇವಕ ಅಥವಾ ಮನೆಗೆಲಸದವ ಉದ್ಯೋಗದಾತನ ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಕೆಲಸಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಮನೆ ಸೇವಕರು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಅವಲಂಬಿತರಿಗೆ ಆರೈಕೆ ಒದಗಿಸುವುದರಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಮನೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯಂತಹ ಮನೆಗೆಲಸದ ವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಗೃಹ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇ ...

                                               

ನಡಗುತ್ತಿನ ಮನೆ

ಈ ಗುತ್ತಿನ ಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ೬೦ ಎಕರೆ ಜಾಗವಿದ್ದು ಉಳಿದಂತೆ ಗ್ರಾಮದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನದಾದ ಹಿಡಿತವೂ ಇದೆ. ಗ್ರಾಮದ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಧಿಕಾರವಿದ್ದುದರಿಂದ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಆಡಳಿತ ವಿಚಾರಗಳು ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಂದಾಯ, ಸ ...

                                               

ಗಾಜಿನ ಮನೆ

ನಿಯಂತ್ರಿತ ಹವೆಯಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಕಟ್ಟಿರುವ ಮನೆ. ಈ ಮನೆಯ ಛಾವಣಿ ಮತ್ತು ಗೋಡೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಗಾಜಿನವೆ. ಚಳಿ, ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಮಳೆಯ ಹೊಡೆತದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳಕು ಬೀಳುವಂತೆ ರೂಪಿಸಿರುವ ಮನೆಯಿದು. ಚಳಿ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬಯಲಿನಲ್ಲೂ ಬೆಳೆಯಬಲ್ಲ ಕೆಲವು ದೃಢಕಾಯ ಸಸ್ಯಗಳುಂಟು ...

                                               

ಜಗಳೂರು

ಜಗಳೂರು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ. ಇದರ ಹತ್ತಿರ ೧೦ಕಿ ಮೀ ನಲ್ಲಿ ದೊಣೆಹಳ್ಳಿ ಇದೆ, ಇದು ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಹಗರಿ ಎಂಬ ನದಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆಯ ಕುರುಹು ಇದೆ.ದೊಣೆಹಳ್ಳಿ ಸುತ್ತ ೩ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗ ...

                                               

ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ

ಎರಡು ನಾಮಪದಗಳು ಸೇರಿ ಸಮಾಸವಾದಾಗ, ಉತ್ತರ ಪದದ ಅರ್ಥವು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಇರುವ ಸಮಸ್ತಪದಕ್ಕೆ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ ವೆಂದು ಹೆಸರು. ಅರಮನೆ ಎಂಬ ಸಮಸ್ತಪದವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದಾಗ, ಅರಸನ ಮನೆ ಎಂದಾಗುವುದು. ಯಾರ ಮನೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ಅರಸನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮನೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗುವುದು. ಹಾಗಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅರಸನ ಎಂಬ ಪ ...

                                               

ಚೆನ್ನೆಮಣೆ

ಚೆನ್ನೆಮಣೆ ತುಳುನಾಡಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಟ. ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಳಗುಳಿ ಮನೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಅಂದರೆ ತುಳುವಿನ ಮಣೆ. ಮಣೆ ಎಂದರೆ ಮರದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಅಡ್ಡವಾದ ವಸ್ತು.

                                               

ಮನೆವಾರ್ತೆ

ಮನೆವಾರ್ತೆ ಪದವು ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆಲಸಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು, ಅಡುಗೆ, ಮನೆ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದ ಸಾಮಾನು ಖರೀದಿ, ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವ ...

                                               

ವಸತಿ

ಮನೆ ಎಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಕುಟುಂಬ, ಮನೆಜನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಹಲವಾರು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಅಥವಾ ಅರೆಶಾಶ್ವತ ನಿವಾಸವಾಗಿ ಬಳಸಲಾದ ವಾಸಿಸುವ ಸ್ಥಳ. ಇದು ಹಲವುವೇಳೆ ಒಂದು ಮನೆ, ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮಂಟ್, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಟ್ಟಡ, ಅಥವಾ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಚರ ವಸತಿ, ದೋಣಿಮನೆ, ಮಡಸಬಹುದಾದ ಡೇರೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಯಾವು ...

                                               

ಮುರುಡೇಶ್ವರ

ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಠಳವಾಗಿದ್ದು, ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅರಬ್ಬೀ ಸಮುದ್ರದ ತೀರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಊರು, ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ಶಿವನ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಯಾಗಿದೆ. ...

                                               

ಮಿಣಜಗಿ

ಮಿಣಜಗಿ ಗ್ರಾಮವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿದೆ. ಮಿಣಜಗಿ ಗ್ರಾಮವು ವಿಜಾಪುರದಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ೭೫ ಕಿ.ಮೀ. ಹಾಗೂ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳದಿಂದ ಈಶಾನ್ಯಕ್ಕೆ ೨೦ ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಭೂ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪದರು ಶಿಲೆಯ ಸಂಪತ್ತಿದೆ. ಈ ಪರಸಿ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಮನೆ, ಮಠ, ...

                                               

ದೊಡ್ಡಮನೆ

೨೦ನೇ ಮತ್ತು ೨೧ನೇ ಶತಮಾನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟ ದೊಡ್ಡಮನೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಗೆಯ ಬಿಡುವಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸ್ಥಳಮಾಡಿಕೊಡಲು ಕಲ್ಪಿಸಲಾದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಕೋಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡಮನೆಗಳು ಸಂರಕ್ಷಣಾಲಯ ಅಥವಾ ಹಸಿರುಮನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಇತರ ದೊಡ್ಡಮ ...

                                               

ಸಸ್ಯ ಆಹಾರಗಳು

ಇದು ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಅನೇಕ ಮೈಲುಗಳ ಎತ್ತರದವರೆಗೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಗಾಧವಾದ ವಾಯುಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 80 ಭಾಗಗಳಿದ್ದರೂ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು ಮಾತ್ರ ಸುಲಭಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಇದರೊಡನೆ ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸಂಯೋಗವಾಗುವುದು ಬಹುಕಷ್ಟ. ಇದು ಕೆಲವು ಮೂಲದ್ರವ್ಯಗಳ ...

                                               

ಗಾಂಧೀ ಆಶ್ರಮಗಳು

ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ತಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಕಂಡಾಗಲೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಆಶ್ರಮಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಹಚರರೊಂದಿಗೆೆ ಇದ್ದು ನಿಯಮಬದ್ಧವಾದ ಸಾತ್ತ್ವಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತ ಇಹಪರಗಳೆರಡರ ಸಾಧನೆಗೆ ತೊಡಗಿದ್ದು ಅವರ ಸಮಾಜೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ. ಕ್ರಮೇಣ ತಾವು ಕೈಗೊಂಡ ಸಾರ ...

                                               

ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಕ್ರಾಂತಿ

ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಕ್ರಾಂತಿ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಯಂತ್ರಗಳ ಸ್ವಯಂ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಈ ಶತಮಾನದುದ್ದಕ್ಕೂ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲಿದೆ.ಮಸ್ಕನ ಚಾಲಕರಹಿತ ಕಾರುಗಳಿಗೂ ಇದು ಬೇಕು.ಗೂಗಲ್ನ ಹೋಂ, ಅಮೇಜಾನ್ನನ ಅಲೇಕ್ಸಾ, appleನ ಸಿರಿ, ಮೈಕ್ರೋ ...

                                               

ಗಮನ

ಗಮನ ವ್ಯಕ್ತಿನಿಷ್ಠ ಅಥವಾ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಆಯ್ಕೆಯಿಂದ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ವರ್ತನ ಮತ್ತು ಅರಿವಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಇತರ ಇಂದ್ರಿಯಗ್ರಾಹ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತು ಎದ್ದುಕಾಣುವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಹಲವಾರು ...

                                               

ಜೆಫ್‌ ಬೆಜೊಸ್‌

ಜೆಫ್ರಿ ಪ್ರೆಸ್ಟನ್‌ "ಜೆಫ್‌" ಬೆಜೊಸ್‌, Amazon.comನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಮಂಡಳಿಯ ಸಭಾಪತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಿನ್ಸ್‌ಟನ್‌ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಓರ್ವ ಟೌ ಬೀಟಾ ಪೈ ಪದವೀಧರನಾದ ಬೆಜೊಸ್, 1994ರಲ್ಲಿ ಅಮೆಜಾನ್‌ನ್ನು ಸಂಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ D. E. ...

                                               

ರಿಚರ್ಡ್ ಸ್ಟಾಲ್ಮನ್

ರಿಚರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಸ್ಟಾಲ್ಮನ್ ಅಮೆರಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1983 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಉಚಿತ ಯುನಿಕ್ಸ್-ತರಹದ ಕಾರ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ಗ್ನುಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ ಮತ್ತು ಸಂಘಟಕರಾಗ ...

                                               

ಐದನೇ ಪೀಳಿಗೆಯ/ತಲೆಮಾರಿನ ಗಣಕ

ಐದನೇ ಪೀಳಿಗೆ/ತಲೆಮಾರಿನ ‌ಗಣಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಯೋಜನೆ ಯು ಜಪಾನ್‌‌‌ನ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ಸಚಿವಾಲಯವು ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಮಾಂತರ ಸಂಸ್ಕರಣಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರೀ ಗಣನೆಗಳನ್ನು/ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ "ಐದನೇ ಪೀಳಿಗೆ/ತಲೆಮಾರಿನ ‌ಗಣಕ"ವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು 1982ರಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಉಪಕ್ರಮ ...

                                               

ನೇರ ವ್ಯಾಪಾರೋದ್ಯಮ

ನೇರ ವ್ಯಾಪಾರೋದ್ಯಮ ಇದು ವ್ಯಾಪಾರೋದ್ಯಮದ ಒಂದು ಉಪ-ಶಾಖೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ವಿಧ. ಉಳಿದ ಇತರ ವ್ಯಾಪಾರೋದ್ಯಮಗಳಿಂದ ಈ ನೇರ ವ್ಯಾಪಾರೋದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವ ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತ್ಮಕ ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು, ಇದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಯಾವುದೇ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ತನ್ನ ಮಾಹ ...

                                               

ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಪರೀಕ್ಷೆ

ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಇದು ಉಸಿರಾಟ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ೨೦೧೯ ಮತ್ತು ಇದರ ಸಂಬಂಧಿತ SARS-CoV-2 ವೈರಸ್‌ಗಾಗಿ ವೈರಸ್‌ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸೋಂಕಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವ ಪರೀಕ್ಷಾಲಯದ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಹ ...

                                               

ಜೀಮೇಲ್

ಜೀಮೇಲ್ ಎಂಬುದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದಿಗ್ಗಜ ಕಂಪನಿ ಗೂಗಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಉಚಿತ ಇಮೇಲ್ ಸೇವೆಯಾಗಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಅಂತರಜಾಲದಲ್ಲಿ Gmail ಅನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು POP ಅಥವಾ IMAP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಇಮೇಲ್ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸ್ ಮಾಡುವ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ...

                                               

ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌

ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಒಂದು ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಕವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಪರ್ಕದ ಜಾಲತಾಣ, ಇದರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಮಾಲಿಕತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪನಿ Facebook, Inc. ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಮಿತ್ರರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬಹುದು, ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿ ...

                                               

ಅಸ್ಯಾಸಿನ್ಸ್ ಕ್ರೀಡ್

ಅಸ್ಯಾಸಿನ್ಸ್ ಕ್ರೀಡ್ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಇತಿಹಾಸ/ಕಾಲ್ಪನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ, ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಡಬಹುದಾದ ಸಾಹಸದ ಕಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಯುಬಿಸಾಫ್ಟ್ ಮಾನ್ಟ್ರಿಯಾಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದು, ಯುಬಿಸಾಫ್ಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. 2007ರ ನವೆಂಬರ್‌‌ನಲ್ಲಿ ...

                                               

ಐಪ್ಯಾಡ್ ಪ್ರೊ

ಐಪ್ಯಾಡ್ ಪ್ರೊ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್,ಇದನ್ನು ಆಪಲ್ ಇಂಕ್, ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಂದಿದೆ. ಇದು 2 ಪರದೆಯ ಗಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ, 12.9 ಇಂಚು ಮತ್ತು 9.7 ಇಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಂತರಿಕ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ: 32, 128 ...

                                               

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್

ಗಣಕಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಎಂಬುದು ಟೈಪ್ ರೈಟರ್ ಶೈಲಿಯ ಸಾಧನವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಲಿವರ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಗುಂಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಕೀಗಳ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಪಂಚ್ ಕಾರ್ಡುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಗದದ ಟೇಪ್ ಕುಸಿತದ ನಂತರ, ಟೆಲಿಪ್ರಿಂಟರ್-ಶೈಲಿಯ ...