Back

ⓘ ಸೌರ ಶಕ್ತಿ. ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳ ಶಾಖ ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಸಿಗುವ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ವಿವಿಧ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಾನವನ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ಪಡೆಯುವುದೇ ಸೌರಶಕ್ತಿ. ಸೌರಶಕ್ತಿ ..                                               

ಸೌರ ಛಾವಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಸೌರ ಫಲಕಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಥವಾ ಶಾಖ ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು. ಸೌರ ಛಾವಣಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಯು ನಿಮ್ಮ ಬೆಳಕಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಿಡ್ಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಿಡ್ಗೆ ಸೌರ ಛಾವಣಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಎರಡು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಬಹುದಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ನೆಟ್ ಮೀಟರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಸ್ ಮೀಟರಿಂಗ್. ಹೆಚ್ಚಿನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಪ್ರತಿ ಘಟಕದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸೌರ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿಧಗಳು ಸೌರ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಗಳು ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಸ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. ತನ್ನದೇ ಆದ ಬಳಕೆ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಶಕ್ತಿ ...

                                               

ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರವು ೪0.೫ ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ದ್ಯುತಿವಿದ್ಯುಜ್ಜನಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರ ಆಗಿದೆ.ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕೋಪ ಎನ್ನುವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇದೆ.ಇದನ್ನು ೨೦೧೮ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು.ಇದು ೧೭೮ ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.ಇದು ಸರಿ ಸುಮಾರು ೭೨00೦ ಜನರಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.ಇದನ್ನು Talettutayi Solar project ಖಾಸಗಿ ಸೌರ ಯೋಜನೆಯು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ೧೨೫೦೮೦ ಸೌರ ಕೋಶವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ತಯಾರಾದ ಸೌರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಭಾರತದ ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ನಿಗಮವು Solar energy Corporation of india SECI) ತಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಡೆವಲಪರ್ ಸೋಲಾರ್ ಅರೈಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಇದರ ಅಬಿವೃದ್ಧಿಕಾರರು ಆಗ ...

                                               

ಸೌರ ಫಲಕ

ಸೌರ ಫಲಕ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಅಂತರ ಸಂಪರ್ಕವಿರುವ ಸೌರ ಕೋಶಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ದ್ಯುತಿವಿದ್ಯುಜ್ಜನಕ ಕೋಶಗಳು ಎಂದೂ ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೌರ ಫಲಕವನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯಬಳಕೆಗೆ ಮತ್ತು ಗೃಹಬಳಕೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ದ್ಯುತಿವಿದ್ಯುಜ್ಜನಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಘಟಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೈಕ ಸೌರ ಫಲಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ, ಅನೇಕ ಅಳವಡಿಕೆಗಳು ಹಲವು ಫಲಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ದ್ಯುತಿವಿದ್ಯುಜ್ಜನಕ ಸರಣಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ದ್ಯುತಿವಿದ್ಯುಜ್ಜನಕ ಅಳವಡಿಕೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೌರ ಫಲಕಗಳ ಸರಣಿಗಳನ್ನು,ಒಂದು ಪರ್ಯಾಯಕ, ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕವಿರುವ ತಂತಿಜಾಲವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ದ್ಯುತಿವಿದ್ಯುಜ್ ...

                                               

ಹೊಸ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣೀಯ ಶಕ್ತಿ ಸಚಿವಾಲಯ

ಹೊಸ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣೀಯ ಶಕ್ತಿ ಸಚಿವಾಲಯ ವು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳಾದ ಗಾಳಿ ಶಕ್ತಿ, ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಸೌರಶಕ್ತಿ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಕಾರ, ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಭಾರತದ ಇಂಧನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಹೊಸ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿಯೋಜಿಸುವುದು ಸಚಿವಾಲಯದ ವಿಶಾಲ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸ್ವತಂತ್ರ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಆರ್.ಕೆ.ಸಿಂಗ್ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆನಂದ್ ಕುಮಾರ್. ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿ ನವದೆಹಲಿಯ ಲೋಧಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಸಚಿವಾಲಯದ 2016-17ರ ವ ...

                                               

ಕಾಮುತಿ ಸೌರವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ

ಕಾಮುತಿ ಸೌರವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ ಇದು ಒಂದು ದ್ಯುತಿವಿದ್ಯುಜ್ಜನಕ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದು ಸುಮಾರು ೨೫೦೦ ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರವು ಭಾರತ ದೇಶದ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವಾದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಮನಾಥಪುರಂ ಎನ್ನುವ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಮುತಿ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದೆ. ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅದಾನಿ ಪವರ್ ಎನ್ನುವ ಕಂಪನಿಯೊಂದು ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ. ಈ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 648 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ನಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೆ ೧೨ನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸೌರ ಉದ್ಯಾನವನ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 2.500 acres 10 km 2 ABB ಯು ೫ ಉಪಘಟಕವನ್ನು ದಿನಾಂಕ 13 ಜೂನ್ 2016 ರಂದು ಈ ಸೌರವಿದ್ಯುತ್ ಉದ್ಯಾನವನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ರಿಡ್ ನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಲು ನಿಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಕಾಮುತಿಯ ಸೌರವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜ ...

                                               

ಕರೋನ(ಪ್ರಭಾವಲಯ)

ಕರೋನ ಎಂಬುದು ಸೂರ್ಯ ಅಥವಾ ಇತರ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳ ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಮ "ವಾತಾವರಣದ" ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸೂರ್ಯನ ಹೊರಮೈಯಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮೈಲಿಗಳವರೆಗೂ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಪರಿವೇಷದರ್ಶಕದ ಮೂಲಕವೂ ಸಹ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಮೂಲದ ಕರೋನ ಪದವು ಕಿರೀಟ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕರೋನದ ಅತ್ಯಧಿಕ ತಾಪಮಾನವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಆಕರ್ಷಕ ರೋಹಿತದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಇದು ಈ ಹಿಂದೆ "ಕರೋನಿಯಂ" ಎಂಬ ಅಪರಿಚಿತ ಅಂಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತೆಂದು ೧೯ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಈ ರೋಹಿತದ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದೀಚೆಗೆ ಅಧಿಕ ಅಯಾನೀಕೃತ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು Fe-XIV ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಅತ್ಯಧಿಕ ೧೦ ೬ ಕೆಲ್ವಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಮವಿದ್ ...

ಸೌರ ಶಕ್ತಿ
                                     

ⓘ ಸೌರ ಶಕ್ತಿ

ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳ ಶಾಖ ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಸಿಗುವ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ವಿವಿಧ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಾನವನ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ಪಡೆಯುವುದೇ ಸೌರಶಕ್ತಿ. ಸೌರಶಕ್ತಿಯು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಬಳಕೆಯಾಗುವ ದರದಲ್ಲಿಯೇ ಪುನಃ ಭರ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸೌರ ದ್ಯುತಿವಿದ್ಯುಜ್ಜನಕ ಕೋಶಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಪರಿವರ್ತನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಪರೋಕ್ಷ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಎಸ್.ಪಿ.ವಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಡೈ-ಸೆನ್ಸಿಟೈಜ್ಡ್ ಸೌರ ಕೋಶಗಳು, ದೀಪಕ ಸೌರ ಸಾಂದ್ರತೆಗಳು, ಜೈವಿಕ-ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸೌರ ಕೋಶಗಳು, ಫೋಟಾನ್ ವರ್ಧಿತ ಥರ್ಮೋನಿಕ್ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಮುಂತಾದ ಇತರ ಹೊಸ ತಂತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ.

                                     

1.1. ಸೌರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನಗಳು ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿ

ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದಂತೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯ ಅವಲಂಭನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಬಳಕೆಯ ವೇಗಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಈಗ ಉತ್ಪದಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಧಾನಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಿಸ‍ರ್ಗ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇತರೆ ಬದಲೀ ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಬದಲೀ ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಸೌರ ಶಕ್ತಿಯು ಅಗಾಧವಾದ, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಮುಗಿಯದ ನಿಸರ್ಗ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲವಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಶೋದನೆಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೌರಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿಯೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೆ ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಚಾವಣೆಯನ್ನು ಸೌರಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ತಾಣಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಇಂದಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಬಹುದು.

                                     

1.2. ಸೌರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನಗಳು ಸೌರ ಕುಕ್ಕರ್

ಸೌರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು, ಬಿಸಿ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾಸ್ಚರೀಕರಣ ಮಾಡಲು ಸೌರ ಕುಕ್ಕರ್ ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದುನ್ನು ಸೌರ ಒಲೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೌರಕುಕ್ಕರ್ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಾಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದು ಅದರ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ಕವಚ ಹಾಗು ಮೇಲ್ಬಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಗಾಜಿನ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೌರಕುಕ್ಕರ್ ಗಳಲ್ಲಿ 90-150 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಶಿಯಸ್ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಸೌರಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರಿಕರಿಸುವ ಕನ್ನಡಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಕಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಗರಿಶ್ಟ 315ಡಿಗ್ರಿ ವರೆಗೆ ತಲುಪಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೌರಕುಕ್ಕರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡುತ್ತವೆ.

 • ಶಾಖವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡುವುದು.
 • ಸೂರ್ಯನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರಿಕರಿಸುವುದು.
 • ಸೂರ್ಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಶಾಖ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರರ್ತಿಸುವುದು.
                                     

1.3. ಸೌರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನಗಳು ಸೌರ ಕುಕ್ಕರ್ ಗಳ ಉಪಯೋಗಗಳು

 • ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು.
 • ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಿಂದ ಅರಣ್ಯ ನಾಶವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು.
 • ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ.
 • ಯಾವುದೇ ಇಂಧನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
 • ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
                                     

1.4. ಸೌರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನಗಳು ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್

ಸೂರ್ಯನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು.ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಶಕ್ತಿಯ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಒಂದೇ ಮೂಲವೇದರೆ ಅದು ಸೌರಶಕ್ತಿ. ಕ್ರಿ ಶ 2050ರ ವೇಳೆಗೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಸೊಲಾರ್ ಪನೆಲ್ ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪೋಟೋ ವೋಲ್ಟಾಯಿಕ್ ಕೋಶಗಳ ಮೂಲಕ ಸೌರಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಟರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

                                     

1.5. ಸೌರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನಗಳು ಕೃಷಿಗಾಗಿ ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ಉಪಕರಣಗಳು

ಸೌರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸರಳವಾಗಿ ವೆಚ್ಚ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೌರ ಹಸಿರುಮನೆ, ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಲಿ, ನೀರಿನ ಪಂಪ್ ಸೌರ ಶುಷ್ಕಕಾರಿ ಯಂತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳು ಬ್ಯಾಟರಿ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ತೈಲದ ಬಳಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ವ್ಯವಸಾಯದಲ್ಲಿ ಸೌರಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಗ್ರಿಡ್-ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಲಾಗದ ಮೂಲಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೌರಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುವ ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳ ಪಟ್ಟಿ:

 • ಸೌರ ನೀರಿನ ಪಂಪ್ - ಎಸ್.ಪಿ.ವಿ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸೌರಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ 200ವ್ಯಾಟ್ನಿಂದ 5KWp ವರೆಗೆ ಕಿಲೋವಾಟ್-ಪೀಕ್ ನೀರಿನ ಜಲಾಶಯಗಳು, ಹೊಳೆಗಳು, ಬಾವಿಗಳಿಂದ ನೀರನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಬಹುದು.
 • ಸೌರ ಚಾಲಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಲಿಗಳು 0.9 ರಿಂದ 1.2 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಶಾಕ್ ನೀಡುತ್ತವಾಗಿದ್ದು, ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಜಾಗ ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರು ಸಾಕಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.
 • ಸೌರ ಶುಷ್ಕಕಾರಿ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ರೈತರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಮೊದಲು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ಕೋಶ
                                               

ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ಕೋಶ

ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ಕೋಶ ವು ಬೆಳಕಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದ್ಯುತಿವಿದ್ಯುಜ್ಜನಕ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಧನ. ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ದ್ಯುತಿವಿದ್ಯುತ್ ಕೋಶ, ಅಂದರೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಲಾದಾಗ ಅದು ಯಾವುದೇ ಬಾಹ್ಯ ವಿದ್ಯುದ್ಬಲ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಡದೆಯೇ ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ಆಗದಿದ್ದಾಗಲೂ ಕೋಶಗಳನ್ನು ದ್ಯುತಿವಿದ್ಯುಜ್ಜನಕ ಎಂದು ವಿವರಿಸಬಹುದು.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →