Back

ⓘ ಅಕಿರಾ ಯೋಶಿಝವ ಒರೆಗಾಮಿ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ದ. ಕಾಗದ ಕಲೆ ಒರಿಗಾಮಿಯನ್ನು ಜೀವಂತ ಕಲೆಯನ್ನಾಗಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ೧೯೮೯ ರಲ್ಲಿ ಅವರದೇ ಅಂದಾಜು ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ೫೦,೦೦೦,ಮಾದರಿ ..
ಅಕಿರಾ ಯೋಶಿಝವ
                                     

ⓘ ಅಕಿರಾ ಯೋಶಿಝವ

ಅಕಿರಾ ಯೋಶಿಝವ ಒರೆಗಾಮಿ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ದ. ಕಾಗದ ಕಲೆ ಒರಿಗಾಮಿಯನ್ನು ಜೀವಂತ ಕಲೆಯನ್ನಾಗಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ೧೯೮೯ ರಲ್ಲಿ ಅವರದೇ ಅಂದಾಜು ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ೫೦,೦೦೦,ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು ಆದರೆ ಕೆಲವೇ ನೂರು ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಅವರ ೧೮ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಯೋಶಿಝವ ತನ್ನ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಜಪಾನ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದರು. 1983 ರಲ್ಲಿ, ಜಪಾನಿನ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಹೀರೋಹಿಟೋ ರೈಸಿಂಗ್ ಸನ್, ಗೌರವವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದರು. ಇದು ಯಾವುದೇ ಜಪಾನೀ ನಾಗರಿಕನಿಗೆ ಸಲ್ಲಬಹುದಾದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗೌರವವಾಗಿದೆ.

                                     

1. ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನ

ಯೋಶಿಝವ ಕಾಮಿನೋಕವ,ಜಪಾನ್, ೧೯೧೧ ಮಾರ್ಚ್ ೧೪ ರಂದು ಒಂದು ಡೈರಿ ರೈತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಗದ ಮಡಿಸಿ ತಯಾರಿಸಿದ ವಸ್ತು ಒರಿಗಾಮಿ ಕಲಿಯುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ಅನಂದ ಕಂಡರು. ಅವರು 13 ವರ್ಷದವರಾಗಿದ್ದಾಗ ಟೋಕಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ತೆರಳಿದರು. ಅವರು ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ತಾಂತ್ರಿಕ ದ್ರಾಫ್ತ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪಡೆದ ಬಡ್ತಿ ಒರಿಗಾಮಿ ಕಲೆಯ ಆಸಕ್ತಿ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯವಾಯಿತು. ತನ್ನ ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಕಿರಿಯ ನೌಕರರು ರೇಖಾಗಣಿತ ಕಲಿಸಲು ಆಗಿತ್ತು. ಯೋಶಿಝವ ರೇಖಾಗಣಿತದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಮಾಡಲು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಒರಿಗಾಮಿ ಬಳಸಿದರು. ೧೯೩೭ ರಲ್ಲಿ ಒರಿಗಾಮಿ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸಿದರು. ಮುಂದಿನ ೨೦ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಜಿವಿಸಿದರು. ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗೆ ಸುಕುದಣಿ ಎಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಲಕಳೆಯಿಂದ ಮಾಡಲಾದ ಜಪಾನಿನ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾದ ಕಾಂಡಿಮೆಂಟ್ ಯನ್ನು ಮನೆಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾಗಿಲು ಮಾರಾಟಮಾಡಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಿದರು. ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಕಿರಾ ಯೋಶಿಝವ ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಯದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅವರು ಒರಿಗಾಮಿ ಕಲೆಯನ್ನು ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇಡಲು ಬಳಸಿದರು. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ರೋಗಿಯಾದರು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಪುನಃ ಜಪಾನ್ ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರ ಒರಿಗಾಮಿ ಇಸಾವೊ ಹೋಂಡಾ ಮೂಲಕ, ೧೯೪೪ರ ಪುಸ್ತಕ ಒರಿಗಮಿ ಶುಕೋ ದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವಷ್ಟು ಸೃಜನಶೀಲ ಆಗಿತ್ತು 本多功. ೧೯೫೪ ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೊದಲ ಪ್ರಬಂಧ, ಅತರಾಶಿi ಒರಿಗಮಿ ಗೆಜುತ್ಸು ನ್ಯೂ ಒರಿಗಮಿ ಕಲೆ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು. ಈ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒರಿಗಾಮಿ ಮಡಿಕೆ ಗಳಿಗೆ ಯೋಶಿಝವ-ರಾಂಡ್ ಲೆಟ್t ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಾಗದ ಮದಿಕೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣಿತ ವಾಗಿದೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದುದರಿಂದ ಯೋಶಿಝವ ರಿಗೆ ತನ್ನ ಬಡತನ ದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲು ಸಹಾಯವಾಯಿತು. ಅವರು ೪೩ ವರ್ಷದವರಿದ್ದಾಗ ಇದು ೧೯೫೪ ರಲ್ಲಿ ಟೋಕಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಒರಿಗಮಿ ಸೆಂಟರ್ ನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಸಾಗರೋತ್ತರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸ್ಟೆಡೆಲ್ಜಿಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ, ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಟಿಕೋಟಿನ್, ಜರ್ಮನ್-ಯಹೂದಿ ಮೂಲದ ಡಚ್ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ ಮತ್ತು ಕಲಾ ಸಂಗ್ರಾಹಕ ಮೂಲಕ ೧೯೫೫ ರಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲ್ಪಟಿತು. ಯೋಶಿಝವ ಜಗತ್ತಿನ ಇತರ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಅನೇಕ ಒರಿಗಾಮಿ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತನ್ನ ಯಾವುದೇ ಒರಿಗಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರದೆ ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಹಂಚಿದರು. ಬೇರೆ ಜನರು, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅವರಿಂದ ಪಡೆದು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಡಲು ಅನುಮತಿಸಿದರು ಅವರ ಎರಡನೆಯ ಪತ್ನಿ, ಕಿಯೋ ಯೋಶಿಝವ, ಅವನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿ ಮತ್ತು ಒರಿಗಾಮಿ ಯನ್ನು ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತಾ ೯೪ನೆಯ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ತಮ್ಮ ಸಾವಿನ ತನಕ ಅವರ ಜತೆ ಸೇವೆಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರು.

                                     

2. ಕೌಶಲ್ಯ

ಅಕಿರಾ ಯೋಶಿಝವ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಒರಿಗಾಮಿ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೆಣೆದು ಪಥನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದರೂ, ಒದ್ದೆ ಮಡಿಕೆ ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ಕೊಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಗದದ ಒದ್ದೆಯಾಗುವಿಕೆ ಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಒದ್ದೆ ಮಡಿಕೆ ತಂತ್ರವು ಕಾಗದವನ್ನು ತನಗೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಒರಿಗಾಮಿ ವಸ್ತುವು ಒಳ್ಳೆ ನೋಟ ವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒದ್ದೆ ಮಡಿಕೆ ತಂತ್ರವನ್ನು ದಪ್ಪ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಹಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅದರೂ ಒದ್ದೆ ಮಡಿಕೆ ತಂತ್ರ ಬಳಸುವಾಗ ಒರಿಗಾಮಿ ಕಾಗದ ಅತ್ಯಂತ ತೆಳುವಾಗಿ ಹರಿದು ಹೋಗುವ ಸಂಭವ ಇರುತ್ತದೆ.

                                     

3. ನಂತರದ ವರ್ಷಗಳು

ಮಾರ್ಚ್ ೧೯೯೮ ರಲ್ಲಿ, ಯೋಶಿಝವರನ್ನು ಲೌವ್ರೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಒರಿಗಾಮಿ ಕಲೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಆಹ್ವಾನಿಸಿತು ಅವರು ತನ್ನ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಗಳನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸದೆ ಅವರ ಸಹವಾಸವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರು ಅಕಿರಾ ಯೋಶಿಝವ ತನ್ನ ೯೪ನೆಯ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ನ್ಯುಮೋನಿಯಾದ ತೊಡಕುಗಳಿಂದ ಮಾರ್ಚ್೧೪, ೨೦೦೫ ರಂದು ನಿಧನರಾದರು. ಅವರ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ, ಅಕಿರಾ ಯೋಶಿಝವ ಗೂಗಲ್ ಗೀಚು ಮಾರ್ಚ್೧೪, ೨೦೧೨ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ.

                                     

4. ಪುಸ್ತಕಗಳು

  • ಡೋಕುಹೊನ್, vol.1 ಒರಿಗಮಿ ತೊಕುಹೊನ್, 1973, ISBN 4-8216-0408-6
  • ಅತರಶಿ I ಒರಿಗಮಿ ಗಿಜುತ್ಸು, ಒರಿಗಮಿ ಗಿಜುತ್ಸು-ಶಾ ೧೯೫೪
  • ಒರಿಗಮಿ ರೀಡರ್ ನಾನು, ರ್ಯೋಕುಚಿ-ಶಾ ೧೯೫೭
  • ಸೋಸಕು ಒರಿಗಮಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಒರಿಗಮಿ, ನಿಪ್ಪಾನ್ ಹೋಸೋ ಕ್ಯೋಕೈ ೧೯೮೪, ISBN 4-14-031028-6
  • ಡೋಕುಹೊನ್, vol.2 ಒರಿಗಮಿ ತೊಕುಹೊನ್, ೧೯೮೬
  • ಶೋಬೋ ೧೯೮೬ ಕಮಾಕುರಾ ಒರಿಗಮಿ ಡೋಕುಹೊನ್ II ಒರಿಗಮಿ ರೀಡರ್ II, ISBN 4-308-00400-4